Оглавление Оглавление Поиск Поиск Наверх Наверх


Подробно о закачке
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. T. 2 /  Є. M. Блажівський, Ю. M. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова- X. : Право, 2012. - 664 с. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. T. 2 / Є. M. Блажівський, Ю. M. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова- X. : Право, 2012. - 664 с. HOT
(3 голосов)

Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України підготовлений провідними вітчизняними науковцями та представниками практичних відомств. У ньому враховані практика Європейського суду з прав людини, національний досвід та правові традиції, які притаманні сучасній національній правовій системі, а також нові підходи до побудови процедури кримінального провадження, окремих його стадій та інститутів.

Коментар складається з двох томів. Другий том містить коментар до розділів, які унормовують судове провадження у першій інстанції, судове провадження з перегляду судових рішень, особливі порядки кримінального провадження, процедуру відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, виконання судових рішень та міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Науково-практичний коментар стане у пригоді практичним працівникам - суддям, прокурорам, слідчим, адвокатам, представникам юридичних служб міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій, а також ученим-правознавцям, викладачам, аспірантам, студентам, слухачам і курсантам юридичних навчальних закладів, широкому колу громадян.

Версия:    Скачиваний  131 
Размер  604.71 KB  Создан  2012-12-01 01:17:41 
Язык    Изменен  2012-12-01 03:32:17 
Цена    Создал  mzavalny 
Лицензия    Изменил   
Автор       
Веб-сайт       

Скачать